Kuidas soetada ja kasutada Värska kuurortravikeskuse kinkekaarte

Tingimuste eesmärk ja ulatus

1) Järgnevad tingimused kehtivad e-poes aadressil spavarska.ee oste sooritava isiku (edaspidi Ostja) ja e-poe omaniku (edaspidi Ettevõtte) õigussuhete kohta toodete ja teenuste ostmisel. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad eelpool kirjeldatud õigussuhteid ka Eesti Vabariigi seadused.

2) E-poe omanikust Ettevõte on käesolevate tingimuste mõistes AS Värska sanatoorium registrinumbriga 10243330, mis tegutseb aadressil Väike-Rõsna küla, 64034, Setomaa vald, Võru maakond, Eesti Vabariik. E-poe klienditeenindusega saab kontakti telefonil +372 7993901 iga päev kell 7-23 Eesti aja järgi ning e-posti aadressil info@spavarska.ee, millele laekunud kirjadele vastatakse üldjuhul kahe tööpäeva jooksul.

3) E-poe müügiesemeteks on kinkekaardid, mis kujundatakse spetsiaalselt Ostja vajadusest lähtuvalt. Kinkekaarti saab kasutada kõikide Värska kuurortravikeskuse teenuste eest tasumiseks selle kehtivuse ajal kinkekaardi väärtuse ulatuses. Kinkekaarte on kahte tüüpi: 1) e-kinkekaart, mis väljastatakse e-posti vahendusel digitaalsel kujul; 2) tavaline kinkekaart, mis väljastatakse teenindusletis või tavaposti teel füüsilisel kujul. Ostja saab määrata kinkekaardi summa, sõnastada kinkekaardi saajale personaalse sõnumi ning e-kinkekaartide puhul valida sobiva kujunduse. Kinkekaardi ostmisel väljastatakse Ostjale või tema poolt määratud kinkekaardi saajale unikaalne tootekood, mille abil saab tasuda Värska kuurortravikeskuse teenuste eest Sanatooriumi või Veekeskuse maja teenindusletis.

4) Kui Ostja on 7-18aastane või piiratud teovõimega isik, kinnitab ta ostu sooritamisel, et tema seaduslik esindaja või eestkostja on Ettevõttega sõlmitava tehingu heaks kiitnud või sooritab ta ostu vahenditega, mille on talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks andnud tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

5) Käesolevad tingimused ei reguleeri hilisemat Värska kuurortraviteenuste teenuste (nt. majutus, alkohoolse joogi tellimine tuppa) kasutamist, millele võivad rakenduda muud seadusest tulenevad piirangud.

Hind ja maksmine

6) Kinkekaardi hind sisaldab Eestis kehtivat käibemaksu. E-kinkekaardi puhul ei lisandu kinkekaardi väärtusele täiendavaid tasusid. Tavalise kinkekaardi puhul võib kinkekaardi väärtusele ostmisel lisanduda käitlus- ja saatmistasu vastavalt valitud tarneviisile, mille kohta leiab Ostja eelnevalt infot konkreetse kinkekaardi tootelehelt ning lisanduv tasu kuvatakse enne maksekeskkonda suunamist ka eraldi reana e-poe ostukorvis.

7) Kinkekaardi eest tasumine toimub ettemaksuna pangalingi vahendusel ülekandega või krediitkaardiga e-poega seotud maksekeskkonnas. Vahetult pärast makse sooritamist peab Ostja makse koheseks registreerimiseks klõpsama nupule “Tagasi kaupmehe juurde”.

Tarnetingimused

8) E-kinkekaart väljastatakse Ostja poolt määratud e-posti aadressile kas kohe pärast maksmist või Ostja poolt kinkekaardi tootelehel määratud kuupäeval kell 00:00.

9) Tavaline kinkekaart väljastatakse sõltuvalt valitud tarneviisist kas Värska Sanatooriumi ja Veekeskus letist või saadetakse Ostja poolt määratud postiaadressile tavapostiga 2 tööpäeva jooksul. Tavapostiga saadetava kinkekaardi tarneaeg oleneb postiettevõttest.

Kasutamine

10) Kinkekaarti saab kasutada kõikide Värska kuurortravikeskuse toodete ja teenuste eest tasumiseks Sanatooriumi või Veekeskuse teeninduslettides või e-poe keskkonnas kinkekaardil märgitud väärtuse või vaba jäägi piires.

11) Kinkekaardiga ei saa soetada teist kinkekaarti.

12) Kinkekaardi kasutamisel Värska sanatooriumi või Veekeskuse letis tuleb esitada selle unikaalne 12-kohaline kood, näidata kinkekaarti koodi sisestamiseks letiteenindajale oma nutiseadmest või anda kinkekaart väljaprinditud kujul. E-kinkekaarti ei pea välja printima.

13) Kinkekaardi Ostja või selle kingituseks saanud isik hoolitseb selle eest, et kinkekaardi kood ei satuks kolmandate isikute valdusesse, kes pole õigustatud kinkekaarti kasutama.

14) Kinkekaardi koodi võib Värska kuurortravikeskuse teenuste ja toodete eest tasumiseks kasutada ainult selleks õigustatud isik – kinkekaardi soetanud Ostja, Ostja poolt kinkekaardi saajaks määratud isik või kinkekaardi saaja poolt volitatud isik. Põhjendatud kahtluse korral jätab Värska kuurortravikeskuse personal endale õiguse kinkekaardiga tasutavate teenuste osutamine peatada kuni kõigi asjaolude väljaselgitamiseni.

15) Kui kinkekaardi kasutaja poolt valitud kauba ja teenuse maksumus ületab kinkekaardi väärtust või vaba jääki, siis tuleb puuduolev summa kasutajal juurde maksta.

16) Kui kinkekaardi kasutaja poolt valitud kauba ja teenuse maksumus on kinkekaardi väärtusest väiksem, saab eelmisest ostust üle jäänud vaba jääki kasutada hiljem kuni kinkekaardi kehtivusaja lõpuni. Ostude arv pole seejuures piiratud.

17) Õigustatud isikul on võimalus saada Ettevõttelt infot kinkekaardi vaba jäägi ja kehtivusaja kohta, esitades e-poe või Ettevõtte kontaktide vahendusel vastav päring.

Kehtivusaeg

18) Kinkekaart kehtib kuni 12 kuud alates selle soetamise hetkest, kui kinkekaardi tootelehel pole märgitud väiksemat kehtivusaega.

19) Kinkekaardi kehtivuse viimane päev on märgitud kaardi alumisele servale kujul päev/kuu/aasta (nt. 2021. aasta 11. aprillil viimast päeva kehtib kinkekaart kannab tähistust – 11/04/2021).

20) Kehtivusaja ületamisel pole kinkekaarti enam võimalik maksevahendina kasutada ning see tühistatakse.

21) Kinkekaardiga tasutavad üksikud teenused peavad olema ära kasutatud enne kaardi kehtivusaja lõppu. Ravi- või lõõgastuspakettide puhul peab pakett olema alanud ning kinkekaardi kood maksmiseks esitatud enne kinkekaardi kehtivusaja lõppu.

Tagastusõigus

22) Soetatud kinkekaarti ei saa pärast väljastamist tagastada ega raha vastu vahetada. Kinkekaartide ostmisel puudub tagastamise võimalus, kuna rahalise väärtusega kinkekaart kujundatakse vastavalt Ostja isiklikele vajadustele.

Isikuandmete kaitse

23) Ettevõte lähtub e-poe kasutamisel kogutud isikuandmete töötlemisel AS Värska sanatoorium poolt vastu võetud üldistest Andmete töötlemise ja küpsiste kasutamise põhimõtetest. Ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Ettevõte ei avalikusta isikuandmeid muudele osapooltele ilma Ostja nõusolekuta.

Muu

24) Ostja ja Ettevõtte vahel e-poe kasutamisega seoses tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Küsimus või pretensioon tuleb esitada käesolevate tingimuste punktis 2 nimetatud kontaktidel taasesitaval viisil ning mõistliku aja jooksul alates selle asjaolude teatavaks saamisest. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti või kohtu poole.